Scrisoare deschisa adresata institutiilor UE responsabile pentru reglementarea exploatarii combustibililor fosili/ Open letter to Mr. Barosso and the EU institutions regulating the extraction of unconventional fossil fuels

stop-fracking[English version below]

Casa de Cultura Permanenta a semnat de curand, alaturi de alte peste 300 de organizatii si grupuri informale scrisoarea deschisa de mai jos, adresata domnului José Manuel Barroso, Presedintele  Comisiei Europene precum si  Comisarilor  DG ENVI, ENER, CLIMA, ENTR, AGRI:

                                        Europa, 16.01.2014
In atentia d-lui José Manuel Barroso, Presedinte al Comisiei Europene &
Comisarului pe Probleme de Mediu (DG ENVI), Comisarului pentru Energie (DG ENER), Comisarului pentru Schimbari Climatice (DG CLIMA), Comisarului pentru Intreprinderi si Industrie (DG ENTR), Comisarului pentru Politica Comuna Agricola (DG AGRI);
Către: Membrii Consiliului European si presedintilor de State (Presedinti, Prim Ministri si Ministri vizati)
Către: Membrii Parlamentului EuropeanRef : Hidrocarburi neconventionale / Directiva privind Impactul de Mediu (EIA) si alte proiecte ale Institutiilor Europene tangente subiectului dezvoltarii Hidrocarburilor neconventionale in EuropaNoi, grupuri de cetăţeni preocupaţi şi organizaţii de mediu active în domeniul combaterii dezvoltării în Europa a hidrocarburile neconventionale suntem extrem de îngrijorati în legătură cu ultimele evoluţii privind Directiva privind Studiile de Impact de Mediu (EIA), cu planurile Comisiei Europene de a crea un cadru European privind hidrocarburile neconventionale, precum şi in ce priveste tratatele şi proiectele transatlantice ale Comisiei Europene.
Pentru extragerea gazului si petrolului de şist, a gazului asociat rocilor cu permeabilitate redusa(tight gas) si a gazului asociat zacamintelor de carbuni (coal bed methane)se foloseste o tehnologie denumită fracturare hidraulica sau “fracking”.
Aceasta tehnologie vine la pachet cu multiple şi inevitabile efecte negative asupra mediului, schimbărilor climatice, asupra sănătatii umane şi asupra unor libertaţi fundamentale şi drepturilor omului.
Principalele motive pentru care noi, semnatarii acestei scrisori deschise, ne impotrivim acestei industrii sunt:
Extragerea acestor hidrocarburi va înrăutăţi amprenta de carbon a Uniunii Europene şi ne va indeparta, dacă nu chiar va periclita atingerea obiectivelor europene privind energia şi schimbările climatice. In loc să ne indepărtăm de sursele de energie fosilă şi sa dezvoltăm mai multe resurse de energii regenerabile şi să imbunătăţim politicile în domeniul eficienţei
energetice, această industrie ne va face captivi ai unui nou ciclu de combustibili fosili extrem de poluanţi.
Aceasta industrie necesita un sistem complex de conducte, de pompe de menţinere a presiunii şi de noduri de transport, pentru a putea funcţiona. Asta duce în mod inevitabil la scurgeri de metan: diferite evaluări consideră că se scurge astfel între 4% şi 11% din volumul total de metan produs. Metanul este un gaz cu efect de seră care, pe un interval măsurat de 20 de ani, s-a dovedit
de 86 de ori mai puternic decât dioxidul de carbon (CO2). Asta face ca exploatarea de combustibili neconvenţionali (CFN) să aibă un impact negativ asupra climei mai important chiar decât cel pe care îl are cărbunele.
Tehnicile de extracţie folosite au consecinţe distructive şi irevocabile asupra comunităţilor locale şi asupra mediului; procedurile necesită utilizarea unei proporţii uriaşe de resurse primare: pământ, apă şi aer.
Dat fiind că pentru transportul gazului e nevoie de un mare număr de vehicole, astfel de proiecte antrenează sarcini indirecte asupra economiei UE, prin degradarea infrastructurii drumurilor, podurilor, etc. Majoritatea drumurilor publice din UE – mai cu seamă în zonele rurale – nu sunt proiectate pentru a asigura deplasarea vehicolelor cu gabarit depăşit, sau a convoaielor stradale folosite în industria respectivă.
Un număr semnificativ de locuitori ar fi afectaţi în mod direct de tipul acesta de exploatare –incluzându-i pe cei care trăiesc doar din agricultura de subzistenţă(din cultivarea pământului). Extragerea gazului de şist i-ar sărăci.
Promovarea politică a acestor activităţi merge în sens contrar nevoii tot mai mari de sisteme economice locale, bazate pe o tradiţie naturală şi culturală, şi pe utilizarea energiilor regenerabile.
Exploatarea de combustibili neconvenţionali corespunde unei industrializări pe scară mare; are un impact uriaş asupra planificării regionale şi afectează un mare număr de zone dens populate, sau cu un echilibru ecologic fragil – acest lucru s-a constatat în SUA, Canada şi Australia.
Studii care documentează aceste riscuri au fost deja publicate de autorităţile europene. Acestea sunt informate de numeroasele studii ştiinţifice validate colegial (peer reviewed), şi de impactulîngrijorător al acestei industrii. Cu toate acestea, se pare că legiuitorii accepta să ignore toate aceste aspecte semnificative. Mai mult, sunt ignorate într-un mod brutal până şi opiniile populaţiei direct afectate.
Situaţia legală actuală din UE nu garantează obligativitatea Studiilor asupra Impactului de Mediu (directiva EIA) în cazul explorării şi exploatării de combustibili neconvenţionali în Europa, ceea ce reprezintă o violare permanentă a principiilor europene în ce priveşte mediul, a ţintelor legate de planificarea regională, şi a valorilor democratice fundamentale ale Europei. O astfel de cerinţă (obligativitatea sudiilor de impact de mediu pentru proiectele privind combustibilii neconventionali) ar fi necesitat studii de referinţă înaintea începerii unor noi proiecte, şi ar fi garantat o mai bună integrare a comunităţilor locale în procesul decizional.
Cadrul de funcţionare a exploatării combustibililor neconvenţionali prezentat de comisia europeană e doar un set de recomandări fără caracter obligatoriu, care merge împotriva rezultatelor propriului său studiu de impact, care solicita luarea de măsuri legislative.
Datorită acţiunii comune duse de d-l. Barroso şi de ţări precum Regatul Unit al Marii Britanii, Polonia, România, Republica Cehă şi Ungaria, UE îşi deschide uşile către o industrie foarte poluantă şi prea puţin reglementată. Promisiunile făcute, de a «dezvolta un cadru European de referinţă pentru exploatarea în condiţii desiguranţă a zăcămintelor neconvenţionale de hidrocarbonaţi», nu vor fi respectate.
Argumentele de mai sus, care se bazează pe evidenţe faptice, au fost formulate în numeroase împrejurări din partea unor grupuri de cetăţeni preocupaţi, precum şi de organizaţii de mediu, mai ales în ce priveşte rezoluţia de la Korbach.
Se pare că politicienii noştri nu doresc – sau nu sunt pregătiţi – să ia aceste argument în considerare.
Acest lucru constituie o serioasă negare a democraţiei, şi un semn limpede că balanţa înclină în favoarea unor câştiguri financiare pe termen scurt, nesigure şi dăunătoare pentru mediu, în detrimentul sănătăţii publice şi dezvoltării sustenabile pe termen lung. In plus, s-a putut observa existenţa unor cazuri de corupţie la nivel local. Comunităţile locale au fost condamnate la suferinţe şi insecuritate, existând violări ale drepturilor omului şi măsuri represive, precum cele luate recent la Pungeşti (România), Zurawlow (Polonia) şi Barton Moss (Marea Britanie).
Increderea în Uniunea Europeană dispare cu repeziciune. Această stare de lucruri trebuie luată în considerare în contextul revizuirii Directivei privind Studiile de Impact de Mediu (EIA), şi negocierilor CEFTA şi TAFTA , având în vedere că aceste acorduri sunt negociate în cel mai deplin secret. Acest lucru nu trebuie tolerat de Parlamentul European, de Consiliul European şi de către Comisia Europeană. Comisia Europeana a anunţat «un cadru de recomandări fără caracter obligatoriu» asupra gazelor de şist. Până unde va merge flexibilitatea, având în vedere uriaşel e presiuni din partea investitorilor şi a industriei energetice?
In ce priveşte CEFTA şi TAFTA, devine tot mai evident că Directiva REACH privind chimicalele e unul din obiectivele pe care le au în vizor. Cu toate acestea, o astfel de reglementare e unealta care împiedică industria – în special în sectorul chimic, care crează produse folosite în sectorul minier – să facă tot ce doreşte. E, de asemenea, de notat că regulile de arbitraj între companii şi state, încurajate de Tratatul Cartei Energiei sunt făcute în avantajul investitorului.
Investitorii pot contesta legislaţia privitoare la mediu pretextând că ar reprezenta un obstacol pentru investiţiile – şi deci pentru profiturile –lor.
Din asta pot decurge:
– Plata unor compensaţii semnificative către companii, compensaţii care sunt prelevate din budgetele statelor membre.
– Un sistem de liber-schimb derivat din Tratatul cartei energiei, care e complet în favoarea sectorului privat şi al investitorilor, trecând peste interesul public şi suveranitatea statelor membre.
Datorită tuturor motivelor de mai sus, facem un apel solemn către membrii Consiliului European, către Comisari şi către membrii Parlamentului European să acţioneze acum în interesul populaţiilor statelor membre şi a tuturor cetăţenilor Uniunii Europene. Negarea faptelor descrise anterior ar însemna că legislatorii europeni sunt pregătiţi să accepte efectele nocive pe care exploatarea prin fracturare hidraulică le are, în viitorul imediat şi asupra generaţiilor viitoare.
Domnilor membri ai Parlamentului European, trebuie să acţionaţi limpede şi decisiv, astfel încât legea să fie lipsită de ambiguităţi.
Aplicarea Directivei privind Studiile de Impact de Mediu (EIA) e necesară pentru evaluarea întregului ciclu de funcţionare a puţurilor de exploatare a combustibililor fosisli neconventionali, şi trebuie implementată înaintea oricărei activităţi de explorare sau de construcţie (amenajarea suprafeţei, forare, cimentare, izolare, diagrafie geofizica a putului de foraj).
Având în vedere numeroasele consecinţe pe care le au, utilizarea tehnicilor de fracturare pentru explorarea şi exploatarea surselor de combustibili fosili trebuie să fie supusă unor evaluări obligatorii privind impactul de mediu.
Domnilor membri ai Consiliului European, domnule Preşedinte al Comisiei Europene, domnilor comisari şi şefi de stat şi de guvern, sunteţi datori să luaţi măsuri pentru eliminarea mecanismului ISDS(mecanismul de soluţionare a disputelor între investitor şi stat) din cadrul CETA/TAFTA,
deoarece subminează sistemele judiciare naţionale/locale şi poate fi utilizat pentru atacarea obiectivelor de mediu deja existente – schimbările climatice şi ţintele energetice, protejarea consumatorului şi principiile legale ale Uniunii Europene. Exceptată de la această eliminaretrebuie să fie doar legislaţia REACH, care ar trebui chiar îmbunătăţită.

Semnatari, organizatii si grupuri informale de cetateni:

Austria         Bürgerinitiative Risiko-Gas
Austria        Bürgeri nitiative SCHIEFESgas-Weinviertel statt Gasvierte http://www.weinviertelstattgasviertel.at
Belgium        Climaxi vzw                                 http://www.climaxi.be/
Belgium        Corporate Europe Observatory     http://www.corporateeurope.org
Belgium        Fracking Free Ireland-Brussels
Belgium        Friends of the Earth Flanders & Brussels       http://www.motherearth.org/
Bulgaria        Climate action coalition                http://www.climatebg.org
Bulgaria        Foundation for Environment and Agriculture       http://www.feabg.org
Bulgaria        Fracking Free Bulgaria                https://www.facebook.com/pages/Fracking-Free-Bulgaria
Canada        BC Tapwater Alliance Stop Fracking British Columbia    http://www.bctwa.org/FrackingBC.html
Canada        Council of Canadians                www.canadians.org
Canada        Ernst versus Encana                http://www.ernstversusencana.ca
Canada        WARNED(Toronto), group initiated by the Romanian diaspora in Canada
Czech Republic    Centrum pro dopravu a energetiku            http://cde.ecn.cz/
Czech Republic    Koalice STOP HF                    http://www.stophf.cz
Europe        End Ecocide in Europe                http://www.endecocide.eu
Europe        Food & Water Europe                http://www.foodandwaterwatch.org/europe/fracking/
Europe        Push Europe                    http://pusheurope.org/
Europe        Via Campesina Europa                http://www.eurovia.org/?lang=en
France        Agir pour l’environnement                www.agirpourlenvironnement.org/
France        Association Gaïa SOS Planète en Danger        http://www.sosplanetendanger.com/
France        Association Le Cercle de Gindou            http://www.association-lecercledegindou.com/
France        Association Stop Forages Bugey Sud
France        Association Stop Forages Bugey Sud (01)
France        Association Unis Vers Un Milly Vert            http://chroniquesvertesdemillyetdailleurs.blogspot.fr/
France        ATTAC France
France        Bastagaz-Alès                    http://bastagazales.wordpress.com/
France        Collectif “Montpellier Littoral contre les gaz, pétrole de schiste!”
France        Collectif “non gaz de schiste” Florac            http://collectifnonauxgazdeschistelozere.blogspot.frFrance        Collectif 07 Stop au Gaz et Huiles de Schiste            http://www.stopaugazdeschiste07.org/
France        Collectif 34 Grand Montpellier “Gaz de Schiste : Non Merci !”    http://collectif34gm-gds.forumgratuit.org/
France        Collectif 91 Non au gaz et huile (pétrole) de schiste        http://essonnesansgazdeschiste.blogspot.fr/
France        Collectif AJC
France        Collectif ALDEAH                        www.aldeah.org
France        Collectif Causse Méjean-Gaz de Schiste NON !            http://gaz-de-schiste-causse-mejean.org/
France        Collectif citoyen Ile de France non aux gaz et pétrole de schiste    http://www.stop-petrole-de-schiste77.com/?page_id=639
France        Collectif Citoyen Anti-Gaz de Schiste Pézenas, Castelnau de Guers et Environs
France        Collectif citoyen du Narbonnais Non gaz et pétrole de schiste
France        Collectif de Vigilance CAMISGAZ
France        Collectif des Dindons
France        Collectif des Taupes énervées
France        Collectif des Trois vallées non au gaz et pétrole de schiste
France        Collectif du Pays Fertois, Non au pétrole de schiste        http://colfertois.canalblog.com/
France        Collectif Garrigue-Vaunage                    http://antischistegv.free.fr/
France        Collectif Gazpart 02                    http://collectif-gazpart.blogspot.fr/
France        Collectif Haut-Bugey, Non aux forages d’hydrocarbures        http://stopgazdeschiste.org/01-2/
France        Collectif Houille-ouille-ouille                http://houille-ouille-ouille-5962.com/
France        Collectif Isérois Stop GHRM38                http://stopgazdeschiste.org/38-2/
France        Collectif Lavilledieu
France        Collectif Nantais pour l’accès aux soins pour tous
France        Collectif Non au gaz de schiste Montélimar Drôme Sud    http://www.nonaugazdeschistedrome.org/topic/index.html
France        Collectif non au gaz de schiste Roynac            http://www.nonaugazdeschistedrome.org/topic/index.html
France        Collectif Stop au gaz de schiste 39            http://stopgazdeschiste39.wordpress.com/
France        Collectif Stop au Gaz de Schiste Anduze
France        Collectif Stop Pétrole de Schiste Sud            http://www.stop-petrole-de-schiste77.com/
France        Collectif Touche pas à mon schiste
France        Collectif viganais non au gaz de schiste, ni ici, ni ailleurs        http://www.stopgazviganais.org/
France        Collectif viganais non au gaz de schiste, Ni ici, Ni ailleurs
France        Convergence Citoyenne pour la Transition Energétique        http://www.convergenceenergetique.org/
France        Coordination Eau Ile-de-France
France        CRI Nonville                         http://nopetrolschistbocagegatin.jimdo.com/
France        Écolectif Dégaze Gignac et Environs
France        Fondation Danielle Mitterrand France Libertés            http://www.france-libertes.org/
France        FrenteAmplioOpositorFrance-Mexico-Dto
France        Gaz de Schiste Non Merci-Clapiers
France        Les Amis de la Terre (Friends of the Earth France)        http://www.amisdelaterre.org/
France        Objectif Terre 77
Germany        Aktionsbündnis No Fracking Mülheim an der Ruhr        http://www.buendnis-no-fracking.de/
Germany        Aktionsbündnis No Moor Fracking                http://www.no-moor-fracking.de/
Germany        BI “Kein CO2-Endlager Altmark”                http://www.kein-co2-endlager-altmark.de/
Germany        BI Fracking freies Hamburg                    http://bi-ffh.de/
Germany        BI gegen Gasbohren im Landkreis Rotenburg
Germany        BI Gemeinsam gegen Gas-und Probebohrungen am Niederrhein/Rees
Germany        BI Gesundheit und Klimaschutz Unterelbe            http://www.bi-unterelbe.de/
Germany        BI-Frackloses Gasbohren im LK Rotenburg/Wümme        http://frack-loses-gasbohren.de/die-initiative/aktionen/
Germany        BIGG-Werne                        http://www.bigg-werne.de/
Germany        BIST e.V. Herbern                        http://www.bist-ev.de/
Germany        BUND Landesverband Niedersachsen e.V.            http://www.bund-niedersachsen.de/
Germany        Bürgerinitiative CO2ntra Endlager                http://www.co2bombe.de/joomla/
Germany        Bürgerinitiative Fracking freies Hamburg-Harburg        http://www.bi-ffh-harburg.de/
Germany        Bürgerinitiative Fracking freies Hessen                http://www.frackingfreieshessen.de/
Germany        Bürgerin    itiative für ein lebenswertes Korbach            http://www.lebenswertes-korbach.org
Germany        Bürgerinitiative gegen CO2-Endlager e.V. Schleswig-Holstein    http://www.kein-co2-endlager.de/
Germany        Bürgerinitiative gegen Gasbohren in Kleve            http://www.bi-gegen-gasbohren-kleve.de/
Germany        IG NRÜ gegen Fracking e.V.
Germany        IG Rees gegen Gasbohren e.V.                https://www.facebook.com/IgReesGegenGasbohreneV
Germany        IG Schönes Lünne
Germany        Interessengemeinschaft Fracking-freies Artland e.V., Quakenbrück    http://frackingfrei.wordpress.com/
Germany        Interessengemeinschaft gegen Gasbohren in Hamminkeln/Niederrhein
Germany        PowerShift                        http://power-shift.de/?lang=en
Germany        Urgewald e.V.                        https://www.urgewald.org/
International    Blue Planet Project                        http://www.blueplanetproject.net/
International    Frack Free World-FFW                    http://frackfreeworld.org/
Ireland        Action for Thoughtful Use of Natural Resources-ATUN
Ireland        Carrick Against Fracking                https://www.facebook.com/pages/Carrick-Against-Fracking/
Ireland        Environmental Pillar                http://environmentalpillar.ie/
Ireland        FÍS NUA                        http://fisnua.com/
Ireland        Fracking Free Clare                http://frackingfreeclare.org/
Ireland        Fracking Free Cork                    https://www.facebook.com/FrackingFreeCorkGroup
Ireland        Fracking Free Ireland                http://frackingfreeireland.org/
Ireland        Good Energies Alliance Ireland            http://goodenergiesalliance.com/
Ireland        Irish Citizens Party                    http://www.irishcitizensparty.com/
Ireland        Irish Doctors Environmental Association-IDEA        http://ideaireland.org/
Ireland        Keep Ireland Fracking Free                https://sites.google.com/site/shalegasbulletinireland/
Ireland        Love Ireland Ban Fracking                https://www.facebook.com/pages/Love-Ireland-BAN-Fracking/3
Ireland        Love Leitrim                    http://www.loveleitrim.org/
Ireland        No Fracking Dublin            https://www.facebook.com/pages/No-Fracking-Dublin/353821834733695
Ireland        No Fracking Ireland                https://www.facebook.com/groups/146055765467930/
Ireland        North West Network Against Fracking            https://www.facebook.com/pages/North-West-Network-Against-Fracking/279444575416522
Ireland        Sporting Rights Owners Association
Ireland        IrelandTalamh
Ireland        The Swans and the Snails Limited
Ireland        United Farmers Association-UFA            http://www.unitedfarmers.ie/
Italy        Associazione Bed and Breakfast “Parco Maiella Costa Trabocchi”    http://www.parcomaiellacostatrabocchi.it
Italy        Associazione Ernesto Ragazzoni (Orta)
Italy        Invisible Cities APS
Lithuania        Alliance Zali.lt                    http://zali.lt/
Lithuania        Centre for Sustainable Development            http://www.dvcentras.lt/lt/
Lithuania        Green Policy Institute                http://www.zaliojipolitika.lt/
Lithuania        Lithuanian Green Movement                http://www.zalieji.lt/lt
Lithuania        Lithuanian Green Party                http://www.lzp.lt/tag/zaliuju-partija/
Lithuania        Peasant and Green Party of Lithuania            http://www.lvls.lt/lt/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=48&Itemid=89
Macedonia    Association for environmental protection Terra Floria    http://www.terrafloria.org/
Netherlands    Burgerinitiatief Schaliegas Vrij Boxtel            http://schaliegasvrijboxtel.blogspot.nl/
Netherlands    Milieudefensie-Friends of the Earth Netherlands        www.milieudefensie.nl
Netherlands    Stichting Schaliegas Vrij Haaren            http://www.schaliegasvrij-haaren.nl/
Netherlands    Stichting Schaliegasvrij Nederland            http://www.schaliegasvrij.nl/
Netherlands    Transnational Institute                http://www.tni.org/
Northern Ireland    Ban Fracking Fermanagh                https://www.facebook.com/BanFrackingFermanaghCampaign
Northern Ireland    Fermanagh Fracking Awareness Network-FFAN        http://www.frackaware.com/wordpress/
Northern Ireland    NOTFOR$HALE-Belfast                http://notforshale.com/
Norway        Transition Nesodden                http://www.transitionnetwork.org/initiatives/omstilling-nesodden
Poland        Citizens Affairs Institute                www.inspro.org.pl
Poland        Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA        www.eko-unia.org.pl ; http://www.eko.org.pl
Poland        Workshop for All Beings Association            http://pracownia.org.pl
Romania        Academia Civica Bihor, Oradea            http://acbihor.wordpress.com/
Romania        Activisti fara frontiere (Activists without borders), Bucharest    http://www.activisti-fara-frontiere.org/
Romania        Asociatia Alburnus Maior (Rosia Montana)        http://rosiamontana.org/
Romania        Asociatia Amicii Bucovinei, Campulung Moldovenesc    https://www.facebook.com/ong.spehroro
Romania        Asociatia Art-Hoc, Oradea                http://www.arthoc.ro/
Romania        Asociatia Centrul pentru Studii si Initiativa Civica, Arad    http://www.infocivic.ro/activism/
Romania        Asociatia Cetatenilor Abuzati din Romania, Iasi
Romania        Asociatia LIFE, Oradea                http://fundatialife.wordpress.com/contact/
Romania        Asociatia Muriel, Vaslui                http://www.muriel.ro/
Romania        Asociatia Proiect Moral, Oradea            https://www.facebook.com/proiect.moral/groups
Romania        Asociatia Quantic, Bucharest                https://www.facebook.com/asociatia.quantic?fref=ts
Romania        Asociatia Romania Vie, Bucharest            http://romaniavie2012.blogspot.ro/
Romania        Asociatia Salvati Bucurestiul, Bucharest        http://www.salvatibucurestiul.ro/
Romania        Asociatia SPEhRo, Iasi
Romania        Casa de Cultura Permanenta, Cluj Napoca        https://www.facebook.com/PermanentAcasa
Romania        Centrul pentru Arii Protejate siDezvoltare Durabila, Oradea http://www.capdd-bihor.org/
Romania        DobroGeea, Mangalia
Romania        Ecocivica, Bucharest                http://www.eco-civica.ro/
Romania        ECOTOP, Oradea                    http://www.ecotoporadea.ro/
Romania        Ecotopia Romania Association            http://ecotopia.ngo.ro/engleza/en_history.htm
Romania        Greenitiative, Mogosoaia                http://www.greenitiative.ro/
Romania        Group for Iiniative of the Civil Society    -GISC Barlad    http://www.gazedesist.ro/?home,1
Romania        Grupul H.ARTA, Timisoara                http://hartagroup.blogspot.ro/
Romania        Informal group Civica Galati, Galati
Romania        Informal group Solidaritate pentru            https://www.facebook.com/pages/Radio-Solidaritate-pentru-Romania/704390419579626
Romania        Interesseförening för Rumäner, Sweden (NGO of the Romanian diaspora in Sweden)
Romania        Liga Distributista “Ion Mihalache”, Bucharest
Romania        Militia Spirituala, Bucharest                http://militiaspirituala.ro/home.html?no_cache=1
Romania        Mining Watch Romania                http://miningwatch.ro/
Romania        Neuer Weg, Fagaras                http://www.neuerweg.ro/
Romania        Organizatia Romana Drepturile Omului
Romania        Proveritas, Adevarul te face liber, Galati        https://www.facebook.com/proveritasGL
Romania        Rezistenta Pungesti, Pungesti                https://www.facebook.com/pages/Rezistenta-Pungesti/238400232981725
Romania        Romania fara Ei, Bucharest                http://romaniafaraei.ro/
Romania        Tarnat Kalotaszeg Durabil, Tarnat            https://www.facebook.com/pages/Tarnat-Kalotaszeg-Durabil/253955824655794
Romania        Vama Verde, Vama Verde                http://vamaverde.blogspot.ro/
Romania        Verdeata Isteata, Cluj Napoca            https://www.facebook.com/VerdeataIsteata
Romania        Vira, Barlad                    http://www.vira.ro/
Romania        Zero Waste Romania                http://www.zerowasteromania.org/
Serbia        Stop Ecocide in Serbia
Slovakia        Brečťan Nové Mesto nad Váhom            www.brectan.sk
Slovakia        Ekocentrum Sosna o.z.                www.sosna.sk
Slovakia        Priatelia Zeme-CEPA (FoE Slovakia)            www.priateliazeme.sk
Slovakia        Združenie Slatinka                    www.slatinka.sk
Spain        Altermuatiba, Ermua (Bizkaia)            https://es-es.facebook.com/altermuatiba.ermua
Spain        Amigos de la Tierra España (FoE Spain)        www.tierra.org
Spain        Arca Iberica
Spain        Asamblea contra la Fractura Hidraulica de las Merindades
Spain        Asamblea Fracking No Pinares ( Burgos)
Spain        Asoc. Soriana para la Defensa y Est. de Naturaleza    http://www.asden.org/
Spain        Asociación de Cultura Popular Alborada-Gallur
Spain        Asociación El Colletero (Nalda, La Rioja)        http://www.elcolletero.org/
Spain        ASOCIACION SOCIOCULTURAL HOCES DEL ALTO EBRO Y RUDRON
Spain        Asociación Trusilurri mundo piedra
Spain        Confederación de Ecologistas en Acción        http://ecologistasenaccion.org/rubrique379.htm
Spain        Confederación Nacional del Trabajo-Teruel        https://es-es.facebook.com/teruelcnt
Spain        Grupo Antifracking del Norte palentino
Spain        Grupo Arco Cinco Villas Aragon España
Spain        Grupo de Energía y    Dinámica de Sistemas, Universidad de Valladolid
Spain        Grupo Gurruño, Atapuerca
Spain        Grupo Gurruño, Burgos
Spain        Informal group Salvemos Rosia Montana,Madrid
Spain        Ingenieria sin Fronteras Andalucia            http://andalucia.isf.es/home/index.php
Spain        Plataforma Andalucía Libre de Fracking        http://andalucialibredefracking.blogspot.com.es/
Spain        Plataforma Aragón Sin Fractura
Spain        Plataforma Asturiana Antifracking            http://antifrackingasturias.blogspot.com.es/
Spain        Plataforma ciudadana Zaragoza sin fractura        zaragozasinfractura.webnode.es
Spain        Plataforma Fracking ez Bizkaia            http://frackingezbizkaia.org/
Spain        Plataforma Stop Fracking Extremadura            https://www.facebook.com/plataformastopfrackingextremadura
Spain        Teruel sin Fractura                    http://frackingteruel.blogspot.com.es/
Spain        Tierra Viva
Sweden        AMFÖ Aktionsgruppen Mot Fossilgasutvinning På Öland    http://amfo.se/
Sweden        Heaven or sHell                    http://heavenorshell.se
Switzerland    Collectif citoyen Val-de-Travers “Non aux forages d’hydrocarbures”    http://www.collectifvaldetravers.ch/
Switzerland    Internationale Direkthilfe, Meisterschwanden        http://www.rumaenien-direkthilfe.ch/
UK        Barton Moss Community Protection Camp        https://www.facebook.com/BartonMoss
UK        Bromley Against Fracking
UK        Caldicot Anti Fracking Alliance (South Wales)
UK        Defend Lytham                    http://www.defendlytham.com/
UK        East Kent Against Fracking                http://www.eastkentagainstfracking.org.uk/
UK        East Kent Against Fracking                http://eastkentagainstfracking.blogspot.se/
UK        Flatt Derbyshire
UK        Frack Free Bristol                    https://www.facebook.com/frackfreebristol
UK        Frack Free Chew Valley                http://frackfreecv.wordpress.com/
UK        Frack Free Greater Manchester            http://frackfreegtrmanchester.org.uk/
UK        Frack Free Lincolnshire                http://frack-off.org.uk/local-group/frack-free-lincolnshire/
UK        Frack Free Somerset                http://www.frackfreesomerset.org/
UK        Frack Free South Yorkshire                http://www.frackfreesouthyorkshire.co.uk/
UK        Frack Free Wales                    http://www.frackfreewales.org/
UK        Frack Off Lanelli                    http://frack-off.org.uk/local-group/frack-off-llanelli/
UK        FRACK-FREE DORSET                https://www.facebook.com/groups/FRACK.FREE.DORSET/
UK        Fracking Regs
UK        Friends of the Earth Sheffield            http://sheffieldfoenewsletter.blogspot.se/
UK        Gas Field Free Mendip                http://www.gasfieldfreemendip.org/
UK        Green Left                    thegreenleft.org.uk
UK        Keep Shepherdswell Well Action Group’ Kent
UK        Kent Green Party
UK        Kent Green Party                    http://kentgreenparty.org/
UK        Lewes Aganst Fracking, East Sussex            http://lewesagainstfracking.wordpress.com/
UK        Lewes Aganst Fracking,East Sussex
UK        No Fracking in Balcombe Society            http://gasdrillinginbalcombe.wordpress.com/
UK        Oxfordshire Against Fracking
UK        Pantybrad No and Frack-Free Wales
UK        Residents Action on Fylde Fracking (RAFF)        http://stopfyldefracking.org.uk/
UK        Ribble Estuary Against Fracking            http://www.reaf.org.uk/
UK        Safe Energy Wales (Swansea, South Wales)        http://frack-off.org.uk/action/safe-energy-wales/
UK        Sheffield Climate Alliance                http://www.sheffieldclimatealliance.net/
UK        Swanage Team for prosperous environment
UK        The Corner House                    www.thecornerhouse.org.uk
UK        The Warrior’s Call-pagans united against fracking    https://www.facebook.com/sacredshieldwall
UK        Town Councillor for Bampton, Devon
UK        Transition Sheffield                http://www.transitionsheffield.org.uk/
UK        West Kent Against Fracking
[English version]
The Permanent Culture Club ( as Casa de Cultura Permanenta, in Romanian) has recently signed, together with more than 300 other civic organizations and citizens informal groups, an open letter to the relevant EU institutions in control and regulation of unconventional fossil fuels / Environmental Impact Assessment (EIA) Directive & other projects from the European Institutions:

                            Europe, January 16, 2014
To:  José Manuel Barroso, President of the European Commission, & Commissioners from DG ENVI, ENER, CLIMA, ENTR, AGRI;
To European Council Members and national heads of state (Presidents, Prime Ministers & Ministers concerned);
To Members of the European Parliament.
Subject : Unconventional fossil fuels / Environmental Impact Assessment (EIA)
Directive & other projects from the European Institutions
We, groups of concerned citizens and environmental organisations, mobilised against the development in Europe of unconventional fossil fuels (UFFs), are extremely worried about the recent developments regarding review of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive, plans for a European UFF
framework and also about transatlantic agreements and projects of the European Commission.
To extract shale gas, shale oil, tight gas and coal-bed methane a technique called hydraulic fracturing or “fracking” is being used. This goes along with multiple and unavoidable impacts on the environment, on climate, on people’s health and on a number of fundamental freedoms and human rights.
The main reasons why we oppose this industry are:
The extraction of these hydrocarbons will worsen our GHG-footprint and will divert or even jeopardize European energy and climate objectives. Instead of moving away from fossil fuel energy sources, developing more sources of renewable energy, and improving energy-efficiency policies, this industry would lock us into another dirty fossil fuel cycle;
This extraction industry requires a massive system of pipelines, pressure stations and transportation hubs in order to operate. This inevitably leads to methane leaks, with different reports suggesting leakage of between 4% and 11% of the total methane volume produced. As a greenhouse gas, methane is 86 times more potent than CO2 on a 20-year timescale, which makes UFF production potentially even more damaging for climate than coal itself.
The extraction techniques impact ecosystems and local environments in a destructive and irrevocable manner;
These extraction projects take up a disproportionate amount of essential primary resources: land, water and air;
As the industry requires a vast number of vehicles for transportation purposes, these projects also carry secondary burdens to the EU economy such as public infrastructure depreciation on roads, bridges, etc. Most public roads in the EU are not designed to carry the added weight of the “super trucks” or “road- trains” that the industry uses, especially in rural areas.
A significant number of inhabitants would be directly affected by this type of exploitation, including those who survive exclusively by farming their land. Extraction would lead to an increase in poverty;
Political promotion of these activities completely contradicts the growing need for local economic systems based on natural and cultural heritages and renewable energies;
UFF activities correspond to large-scale industrialisation –they have massive impacts on regional planning and affect a wide range of densely populated areas and environmentally sensitive zones, as observed in the USA, Canada, and Australia.
The European authorities have already published studies demonstrating these risks. They are aware of the numerous scientific and peer-reviewed studies warning about the multiple and worrying impacts attached to this industry. However, it seems that policymakers appear of a mind to ignore all these
significant facts. Further to this, even the opinions of directly affected populations are being brutally ignored.
The current legal situation in the EU does not guarantee a mandatory EIA for the exploration and extraction of UFFs throughout Europe, and represents a permanent violation of European environmental policy principles, of regional planning goals and of fundamental European democratic values. This essential requirement would have necessitated baseline studies before the commencement of new projects and would have guaranteed better inclusion of local communities in the decision-making process.
The UFF framework that will be announced by the European Commission is just a set of non-binding recommendations that goes against the results of its own impact assessment requiring legislative actions. Thanks to the joint action of Mr. Barroso and countries such as the UK, Poland, Romania,Czech Republic and Hungary, the EU are opening the doors to a poorly regulated and heavily polluting industry. The promises made to “develop an EU framework for safe and secure unconventional hydrocarbon extraction” will not be kept.
The above arguments, backed up by evidence, have been expressed on many occasions by groups of concerned citizens and environmental organisations, particularly with regard to the Korbach Resolution. It appears that our politicians do not wish or are not prepared to take these arguments into
consideration.
This is a serious denial of democracy and a clear sign that the balance is tipping in favour of uncertain short-term and environmentally damaging financial gain, at the cost of long-term public health and sustainable environment. In addition, we have noted that there is some corruption at local level. Local communities have been plunged into distress and insecurity, with violations of human rights and repression, as recently in Pungesti (Romania), Zurawlow (Poland) and Barton Moss (Great Britain); and trust in the European Union is vanishing fast.
This state of affairs needs to be taken into consideration as part of the review
of the EIA Directive, and also in the negotiations on CETA and TAFTA, as these agreements are being negotiated in absolute secrecy. This cannot be tolerated by the EU Parliament, EU Council and EU Commission. The Commission announced a “non-binding framework” on shale gas. What will be the flexibility when taking into account the huge pressure from investors and the energy industry?
Regarding CETA and TAFTA, it is becoming increasingly evident that REACH is in their sights.
However, this regulation is the tool that prevents industries from doing just about anything, especially in the chemical sector, which makes products for the mining industry. We also note that the arbitration rules between firms and states, encouraged by the Energy Charter Treaty, is on e that is best
suited to the investors. Investors may challenge environmental legislation purely on the basis that it represents an obstacle to their investments and thus their profits. This may result in:
Payment of considerable financial compensation to companies, which is then taken from individual member state budgets;
A free-trade system that takes its lead from the Energy Charter Treaty, and completely favours the private sector and investors over public interest and member state sovereignty.
Signatures ( see the list above)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s